bando bg

Szanowni Państwo

 
Do Państwa dyspozycji jestem nieprzerwanie od   2007 roku.

Oferuję Państwu:

  • kon­certy kame­ralne z róż­no­rod­nym repertuarem
  • zespołowy lub solowy udział w koncertach Orkiestr Kameralnych i Symfonicznych
  • oprawy muzyczne do wyda­rzeń arty­stycz­nych oraz okolicznościowych
  • kon­certy edu­ka­cyjne dla dzieci i młodzieży
  • udział arty­stów w pro­jek­tach zewnętrznych.                                                                                                                         

Zapraszam Państwa do współpracy.