Agencja Artystyczna

 Sentido 07 02 2023

W wyniku współ­pracy grupy stu­den­tów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zauro­czo­nych twór­czo­ścią Astora Pazzolli, powstał w 2007 roku zespół  muzyczny Sentido del Tango. W efekcie dalszych poszukiwań artystycznych oraz sukcesywnego poszerzania reper­tu­aru muzycznego, w 2019 roku powstał zespół Sentido w międzynarodowym składzie, który z powo­dzeniem odnaj­duje się w wykonywaniu sze­roko poję­tej muzyki obu Ameryk, Hisz­panii, Włoch i Francji, a taże muzyki żydowskiej.

 Więcej o koncertach w wykonaniu zespołu Sentido:

    (kliknij tytuł poniżej)  

   1.  Muzyczny Swiat Orientu

   2. Mordechaj Gebirtig - Bard z krakowskiego Kazimierza

   3. Kinder Yorn - opowiesci z zydowskiego miasteczka  

   4. Kinder Yorn _ symfonicznie   

   5. Osiecka - Orientalnie 

   6. Osiecka - Orientalnie _ symfonicznie  

   7. Muzyka Swiata - Swiat Muzyki 

   8. Świat Tanga - Astor Piazzolla i nie tylko

    

 

 Płyta „World of Orient”                       

"World of Orient" to międzynarodowy projekt muzyczny Piotra Kopietza, który wraz z wybitnymi artystami, muzykami, wirtuozami instrumentów etnicznych, zaprasza Słuchaczy do muzycznej podróży w niezwykłe miejsca i czasy. Urzekająco aromatyczna mieszanka muzyki polskiej, żydowskiej, bałkańskiej, sefardyjskiej i bliskowschodniej, doprawiona swobodną improwizacją oraz egzotyką dźwiękową, to muzyczna uczta dla każdego, kto pragnie rozsmakować się w wyjątkowości Świata Orientu.

Jeśli jesteście Państwo zain­te­re­so­wani kup­nem płyty "World of Orient", to pro­simy o kon­takt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Utwory na pły­cie "World of Orient"

1.Kinder Yorn/Dziecięce Lata - M.Gebirtig&J.Ficowski 
2. Mayn Shtetele Belz - A. Olshanetsky &  A. Osiecka
3. Daichovo Horo - V. Siemionov
4. Sevdana - V. Siemionov
5. Gankino Horo - V. Siemionov
6. Audio Querida - tradycyjna pieśń sefardyjska
7. Morena Me Llaman - tradycyjna pieśń sefardyjska
8. Laye Laye - tradycyjna kołysanka kurdyjska
9. Ucisz serce - Z. Konieczny & A. Osiecka
10. Chwalmy Pana - Z. Konieczny & A. Osiecka

  

    PYTA 2

        

Wykonawcy:

Piotr Kopietz - akordeon, aranżacje, kierownictwo artystyczne

oraz

Kaja Mianowana - walal
Karolina Matuszkiewicz - skrzypce, kemancze, suka, wokal
Arad Emamgholi - daf, tombak, wokal
Sebastian Wypych - kontrabas

 

 ORIENT 2

 

Za udzielenie wsparcia finansowego projektu "World of Orient" pięknie dziękujemy naszym hojnym sponsorom:

- Fundacja Perspektywy Tomasza Gałka
- ZAW STOART
- Przedsiębiorstwo Alremex z Opola
- Piotr Gołaszewski z Gdańska

---------------------

Płyta „Retrato”

Zmysłowe argen­tyń­skie tango to pasja, któ­rej bli­skie doświad­cze­nie otwiera nowe hory­zonty muzyczne. Uwodzi inten­syw­no­ścią, two­rzy spe­cy­ficzny rodzaj intym­no­ści, który szcze­gól­nie wyraża się w wyda­niu kame­ral­nym. Takie też pro­po­nuje zespół Sentido, który łącząc brzmie­nie ban­do­ne­onu, for­te­pianu i gitary sięga po to, co w reper­tu­arze tan­go­wym naj­lep­sze: utwory daw­nych mistrzów oraz nie­zrów­na­nego Astora Piazzolli. Wzbogaca go jed­nak o wła­sne kom­po­zy­cje, powstałe w opar­ciu o dotych­cza­sowe doświad­cze­nia muzyczne. Płyta "Retrato" skie­ro­wana jest zarówno do kone­se­rów, jak i tych któ­rzy pierw­szy krok do świata tanga mają jesz­cze przed sobą.

Tworząc płytę, tak jak two­rzy się zapa­chy, doda­li­śmy do naszej muzycz­nej "nuty bazo­wej" "nutę serca" i "nutę zmy­słu", czyli instru­menty per­ku­syjne oraz — w dwóch ostat­nich utwo­rach — kwin­tet smycz­kowy. Mamy nadzieję, że to zesta­wie­nie stwo­rzy nie­za­po­mniany efekt, przy­wo­łu­jący, tak jak ulu­biony zapach, naj­wspa­nial­sze wspo­mnie­nia i pozwa­la­jący zna­leźć się choć na chwilę w zupeł­nie innym świecie.

Jeśli jesteście Państwo zain­te­re­so­wani kup­nem płyty "Retrato", to pro­simy o kon­takt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plyta wiz 440x352Kompozycje na pły­cie "Retrato":

1.  A. Piazzolla — La muerte del Angel
2.  L.A. Fernandez — El pollo Ricardo
3.  A. Piazzolla — Celos
4.  A. Piazzolla — Bandoneon
5.  A. Piazzolla — Zita
6.  A. Stampone — Mi amigo Cholo
7.  P. Kopietz — Milonga del Solitude
8.  P. Kopietz — Retrato de Gabriela
9.  A. Piazzolla — Oblivion
10. A. Piazzolla — Fuga y misterio

Wykonawcy:

Piotr Kopietz - bandoneon, akordina, aranżacje, kierownictwo artystyczne
Gabriela Machowska — fortepian
Mateusz Szemraj — gitary

oraz gościn­nie:

Wojciech Lubertowicz — cajon, perkusjonalia
Piotr Guz — skrzypce I
Paulina Mastyło — skrzypce II
Adam Dębski — altówka
Robert Dacko — wiolonczela
Mateusz Dobosz — kontrabas

--------------------

 

Retro Orchestra 01 23

 Zespół Retro Orchestra wyko­nuje Muzykę Retro we wła­snych aranżacjach, w inspiracji do dokonań świa­to­wej sławy twórców oraz wykonawców tej muzyki.

Więcej o koncertach w wykonaniu zespołu Retro Orchestra:

    (kliknij tytuł poniżej)  

   1.  W rytmach Swingu i Jazzu

   2.  Wspomnienia Dawnych Dni 

   3.  Pod dachami Paryża  

   4.  Świat Włoskich Melodii   

   5.  Niezapomniane Melodie - Wars_Petersburski_Szpilman

   6.  Mieczyslaw Fogg - co nam zostało z tych lat

   7.  Miłość Ci wszystko wybaczy - Hanka Ordonówna    

 

 

 

     Duet Kopietz & Drozdowska

Piotr Ela duo

      Duet Kopietz & Drozdowska, to projekt muzyczny absolwentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w składzie: Piotr Kopietz - akordeon, bandoneon, akordina oraz Elżbieta Drozdowska - flet.

               (kliknij tytuł poniżej) 

               1.  Laudate Dominum

               2.  Muzyczny Kalejdoskop 

 

    

               

  

kop art logo 30prBernard Kopiec
Tel. +48 502 951 952
bernardkopiec@gmail.com

Copyright © 2023 kop-art.art.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowanie strony AR-WAL S.J.